выберите язык:    gb   ru   kz   ua
 

Технологія параметричних налаштувань

Параметричні налаштування системи KPI MONITOR значно скорочують терміни впровадження, адміністрування, а також модифікації системи KPI компанії, що дозволяє знизити сукупну вартість володіння програмою.

На думку експертів, Ключові Показники Ефективності підлягають регулярному аналізу та коригуванню (як мінімум раз в 1,5-2 роки), так як динамічне бізнес середовище обумовлює різноманітні зміни в бізнес-процесах та технології, організаційній структурі та кадровому складі, а також зміни тактичних орієнтирів та стратегічних цілей компанії. В таких умовах для керівника, топ-менеджерів та аналітиків компанії вкрай важливо мати можливість оперативно модифікувати систему KPI.

Реалізований в KPI MONITOR механізм параметричних налаштувань забезпечує простоту та зручність налаштування елементів системи самим користувачем. Налаштування системи KPI будь-якої складності здійснюється аналітиком або топ-менеджером компанії без безпосереднього внесення змін в вихідний код програми.

В першу чергу мова йде про налаштування логіки розрахунку показників, яка визначає одне з найбільш суттєвих відмінностей KPI MONITOR серед програм даного класу. Більшість таких програм передбачає визначення методів розрахунку показників за допомогою різних команд та процедур, що потребує спільної роботи аналітика та ІТ- спеціаліста , затримує терміни та збільшує вартість обслуговування системи.

В процесі даного налаштування користувач може:

Алгоритм розрахунку показника відображається в формулі, де в якості змінних можуть виступати як інші показники, обмежені аналітичними фільтрами, так і чисельні значення. Крім того, параметричне налаштування передбачає вичерпний склад математичних та фінансових функцій, які використовуються в формулі: сума, середнє значення, якщо, сума якщо і т.д.

Для того щоб наглядно представити можливості налаштування логіки розрахунку показника скористаємося прикладом розрахунку банківського показника «Процентні доходи по кредитному портфелю», в розрахунку якого беруть участь багато інших показників . частина з них відображає фактичні значення минулого місяця, частина – планові значення, отримані на їх основі з урахуванням заданих коефіцієнтів. В загальному виді більшість показників, які беруть участь в розрахунку виглядають наступним чином:

Фактичні дані минулого місяця

КодПоказникЗначення
A Термінова заборгованість (вересень) 5 546 000
B Кредитний портфель (вересень) 5 900 000

Коефіцієнти (аналітичні дані)

КодПоказникЗначення
C Рівень дефолту портфеля 7%
D Коефіцієнт погашення портфеля (жовтень) 5%
E Процентна ставка по портфелю (жовтень) 18%

Плановые данные на следующий месяц

КодПоказникЗначенняФормула розрахунку
F Термінова заборгованість (жовтень) 5 212 650   G-H
G Кредитний портфель, в том числі (жовтень) 5 605 000 B-I
H Дефолтна заборгованість (жовтень) 392 350 G*C
I Погашено кредитів (по портфелю) 295 000 B*D

Показник «Процентні доходи по кредитному портфелю» розраховується по формулі: (A+F)/2*E/12

parametric-settings

Додаткові можливості параметричного налаштування

 • ручне додавання, видалення і зміна значень показників, а також їх аналітичних параметрів
 • можливість дублювати показники зі збереженням основних налаштувань (тип, значення, формула, фільтри, відповідальний і т.д.)
 • можливість публікації показників , їх систем, звітів і панелей моніторів для конкретних користувачів
 • завдання колірного виділення цільових областей та зон ризику
 • вибір графічного відображення виду звіту (області, лінії, стовпці, гістограма)
 • можливість інвертувати колір тренда (коли зменшення значення показника відображає його позитивну динаміку, наприклад показник «Витрати»)
 • вибір кроку періоду подання показника (день, тиждень, місяць і т.д.)
 • настройка деревовидної системи показників (визначення батьківського показника, а також складу дочірніх елементів, у якості яких можуть виступати як показники, так і інші системи показників)
 • налаштування користувача системних фільтрів
 • налаштування імпорту даних (вибір джерела, настроювання шаблонів і розкладу імпорту)
 • налаштування користувача звітів
 • налаштування панелей моніторів (вибір елементів і їх розташування)